Onze kerkdiensten worden via internet uitgezonden. Klik daarvoor op één van links  kerkomroep.nl (alleen geluid) of  kerkdienstgemist.nl (beeld en geluid). 

Zondag 27 augustus
10.00 uur ds. J.H. Kip
Jesaja 51, 1-6; Matteüs 16, 21-27

Zondag 3 september
10.00 uur ds. G. Baerends, Son
Jeremia 7, 23-28; Matteüs 17, 14-20

Zondag 10 september
Schrift en Tafel
10.00 uur ds. J.H. Kip
Ezechiël 33, 7-11; Matteus 18, 15-20

Zondag 17 september
Startzondag
10.00 uur ds. J.H. Kip
Matteus 5, 41 – Ga mee!

Zondag 24 september
10.00 uur ds. Tj. Huisman, Eindhoven
Jona 3,10-4,11; Matteus 20, 1-16

Zondag 1 oktober
10.00 uur ds. J.H. Kip
Ezechiël 18,1-4.15-32; Matteus 21, 23-32