Helpen waar geen helper is

Diaconie, dienstbaarheid, of met de woorden van Psalm 72: helpen waar geen helper is, is een taak van de hele gemeente van Jezus Christus, maar wat doen de diakenen dan zoal?

Eén taak van de diaconie zien we iedere zondag. Samen met de ouderling van dienst en de predikant komt de diaken bij het begin van de dienst binnen, collecteert samen met de ouderling en bedient samen met ouderling en predikant bij het avondmaal. Maar hiernaast verrichten de diakenen ook een aantal minder zichtbare taken.

Heel in het kort is de opdracht van de diaconie: Helpen wie geen helper heeft. In plaats van de droge opsomming van taken van de diaconie die de kerkorde hiervoor vermeldt, geven wij als diakenen hier liever wat voorbeelden van praktische zaken waar we ons de afgelopen jaren mee bezig gehouden hebben.

Financiële hulp

 • verstrekken van middelen (vaak een lening) aan wie tijdelijk niet uitkomt met zijn geld
 • wijzen op andere instanties die hulp kunnen bieden (bv. Stichting Leergeld, gemeente Geldrop-Mierlo)
 • een Kerstattentie voor mensen die moeilijk rond kunnen komen, zodat ook zij met het Kerstfeest iets extra’s kunnen doen
 • contacten met Voedselbank, deelname aan het Armoedeplatform, Diaconaal Centrum Eindhoven ’t Hemeltje
 • ondersteunen van diverse instellingen van diaconale aard (plaatselijk, bv. Vrienden van Berkenheuvel, landelijk, bv. Stichting De Hoop, en wereldwijd, bv. Solidaridad)
 • verdeling van de collecteopbrengsten naar de bestemmingen (bv. Kerk in Actie, plaatselijk kerkenwerk)

Praktische hulp

 • mensen die door de hoge energieprijzen in de problemen kwamen, helpen door het bekostigen en aanbrengen van eenvoudige isolatie- en besparingsvoorzieningen
 • hulp bieden bij het verhuizen en meubels in elkaar zetten voor iemand die dat zelf niet kon en geen hulp had
 • een gemeentelid had de wens uitgesproken dat haar huisraad na haar overlijden ten goede moest komen aan mensen die het nodig hadden; wij hebben gezorgd dat dat daadwerkelijk gebeurde (en met de familie ijverig staan inpakken)
 • hulp aan statushouders / nieuwe Nederlanders bij taal en het vinden van werk

Zorg voor ouderen, zieken; verbinding

 • de maandelijkse koffiemiddagen, de Adventsviering voor ouderen, samen met onze trouwe en onmisbare “hulpdiakenen”
 • de bloemengroet voor zieken en mensen in verdrietige omstandigheden, samen met de bloemengroep
 • in voorbereiding: het organiseren van een maandelijkse gemeenschappelijke maaltijd

Over een aantal van deze onderwerpen hebben we ook een aantal malen per jaar overleg met de diaken van de Rooms-Katholieke Nicasiusparochie.
Hiernaast zoeken we naar mogelijkheden om de zorg voor het milieu – een taak die de kerkorde ook specifiek noemt – handen en voeten te geven.

Bereikbaar per telefoon

Wij willen als diaconie bereikbaar zijn voor eventuele hulpvragen.  Op dit nummer kan men ons altijd bereiken: 06 47015325

De diakenen